รูเล็ตออนไลน์ Profiles : รู้จัก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฟุตบอลฯ คนที่ 17

รูเล็ตออนไลน์

หลังจากสะเด็ดน้ำหมาดๆ สำหรับนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนล่าสุด “บิ๊กอ๊อด” พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วงคือใคร โกล ประเทศไทยขอนำข้อมลูมาให้ได้รับทราบกัน

รูเล็ตออนไลน์ 62 คะแนนจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ุที่ผ่านมา ทำให้ประวัติศาสตร์ของลูกหนังไทยเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง

กับนายตำรวจคนที่ 3 ในประวัติศาสตร์สมาคมลูกหนังแดนสยาม พลตำรวจเอกสมยศคือใคร โกล ประเทศไทยขอนำประวัติโดยสังเขปมารายงาน

ประวัติ

พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง หรือในใช้ชื่อเล่น อ๊อด เกิดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พุทธศักราช 2497 ที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันอายุ 61 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 15

ก่อนศึกษาต่อที่ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 31 และจบปริญญาตรีสาขา นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท รัฐศาสตร์การเมืองมหาวิทยาลัยปูนา จากประเทศอินเดีย และ ปริญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ชีวิตครอบครัว สมรสกับนาง พจมาน พุ่มพันธุ์ม่วง มีบุตรด้วยกัน 2 คน คือ นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง และ ร้อยตำรวจโท รชต พุ่มพันธุ์ม่วง

พลตำรวจเอกสมยศ ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนที่ 10 ของประเทศ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

หลังจากเกษียณอายุราชการ พลตำรวจเอก สมยศ ได้รับการทาบทามจาก พลตำรวจโท.พิสัณห์ จุลดิลก ให้มาลงสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย จากนั้นในวันที่ 2 ธันวาคมทปีที่ผ่านมา

นโยบาย

พลตำรวจเอก สมยศ ได้เปิดตัวลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมอย่างเต็มตัว พร้อมชูนโยบายแฟร์ 4 ข้อ คือ

1. แฟร์ ในเรื่องการบริหารสมาคม องค์กร ต้องมีความโปร่งใสเป็นธรรม

2. แฟร์เรื่องการใช้จ่ายที่ต้องมีการตรวจสอบ รับรู้ว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆเป็นอย่างไร

3. แฟร์ในเรื่องการตัดสิน ที่เน้นไปที่การพัฒนาพัฒนาศักยภาพผู้ตัดสิน และเสริมสร้างจริยธรรมวิชาชีพผู้ตัดสินควบคู่กับการสร้างรายได้

4. แฟร์ในเรื่องสิทธิประโยชน์ สมาคมหรือสโมสรฟุตบอลต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมพร้อมทั้งสิทธิ์ประโยชน์เพิ่มขึ้น

โดยวันนี้ พลตำรวจเอกสมยศ ได้รับเลือกจากสโมสรสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย คนที่ 17 ซึ่งถือเป็นนายตำรวจคนที่ 3 ที่ดำรงตำแหน่งนี้หลังจากพลตำรวจตรี ต่อศักดิ์ ยมนาค เคยดำรงตำแหน่งเมื่อปี พุทธศักราช 2504 ถึง พุทธศักราช 2515 และ พลตำรวจโท ชลอ เกิดเทศ เมื่อปีพุทธศักราช 2530 ถึง พุทธศักราช 2538

นอกจากนี้ยังเป็นนายกสมาคมฟุตบอลที่มาจากสายตำรวจอีกครั้งในรอบ 21 ปีอีกด้วย